Školenie PC CRASH

Školenie je určené novým užívateľom programu PC-Crash. Cieľom jednodňového školenia je oboznámiť nových užívateľov programu PC-Crash so základnými princípmi a metodikou práce s programom. ... Čítajte ďalej