Technický stav vozidla je veľmi dôležitý pre jeho bezpečnosť v cestnej premávke ale aj pri kúpe a predaji vozidla. Často sa stretávame s dotazmi zákazníkov ohľadne technického stavu vozidla po kúpe ojazdeného vozidla. Tieto dotazy však prichádzajú väčšinou po vyplatení a prevzatí vozidla, prípadne najazdení prvých kilometrov. Túto problematiku je potrebné rozdeliť na dve oblasti, oblasť právnu ku ktorej majú kompetenciu sa vyjadrovať právnici a oblasť technickú, ku ktorej majú kompetenciu sa vyjadrovať znalci z odboru cestnej dopravy. Z praxe máme skúsenosť, že práve tí „menej poctiví“ predajcovia majú veľmi dôkladne a často jednostranne vypracované kúpnopredajné zmluvy, preto je dôležitá spolupráca s technikom alebo znalcom hlavne pred kúpou vozidla. Znalec dokáže pri obhliadke vozidla stanoviť technický stav vozidla a odhaliť stopy po predchádzajúcej oprave, stanoviť rozsah a odbornosť prevedenej opravy ako aj zhodnotiť všeobecnú hodnotu vozidla (trhovú cenu), čím dostáva zákazník komplexné informácie o stave vozidla a oprávnenosti požadovanej predajnej ceny. Posúdiť technický stav vozidla a prípadne skryté vady je možné aj po kúpe vozidla, je to však náročnejšie ak bolo vozidlo po kúpe dlhší čas v prevádzke, nie sú doklady o jeho údržbe a spor sa rieši prostredníctvom súdu.

Posúdenie technického stavu vozidla je často žiadané aj po opravách v servisoch, kde je sporný nárok servisu, prípadne kvalita opravy. Tu odporúčam kontaktovať znalca ešte pred prevzatím vozidla zo servisu, prípadne v krátkom čase po prevzatí.