Vážené kolegyne a kolegovia,

rád by som vás informoval o konaní  konferencie ExFoS 2020 pre znalcov z odboru Doprava cestná, ktorá sa bude konať dňa 23.-24.01.2020 v Brne pod záštitou Ministerky spravodlivosti Českej republiky Mgr. Marie Benešové  a rektora Vysokého učení technického v Brne, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr. h.c.

Konferencia ExFoS (Expert Forensic Science) je medzinárodná  konferencia zameraná na znaleckú a expertnú činnosť. Od roku 1992 je organizovaná ÚSI VUT v Brne a  v súčasnosti v spolupráci s Asociáciou znalcov Českej republiky (AZO) a Európskou spoločnosťou pre výskum a analýzu nehôd (EVU) – Národná skupina ČR. Miestom konania konferencie je budova Ústavu súdneho inžinierstva VUT, Purkyňova 464/118, Brno.

Na konferencii budú prvý deň prednášky o návrhu nového zákona o znalcoch a zákona o oceňovaní majetku (ČR), judikatúre, o vybraných rysoch oceňovacích štandardov v ČR, diagnostike OBD elektromobilov Škoda po nehode, spolupráci znalca a poisťovne pri likvidácii poistnej udalosti, o problematike spotreby paliva z pohľadu znalca a o očakávaných zmenách v predaji a servise vozidiel v budúcnosti.

Druhý deň sú pripravené prednášky o problematike poškodenia vozidiel pri malej nárazovej rýchlosti, manipulácii s tachografmi, asistenčných systémoch vozidiel Škoda, problematike oceňovania historických vozidiel, hodnotení rýchlosti jazdy motocyklov pri čelných zrážkach, verifikácii rýchlosti zaznamenanej tachografom, výsledkoch nárazových skúšok Toyota, využití priestorových dát pre analýzu DN, využitie fotogrametrie pri analýze DN, analýza video záznamov DN, technických závadách, ktoré spôsobia DN a neboli zistené pri TK, testoch z oblasti EDR a analýze priečneho premiestnenia.

Podrobný program sekcie cestnej dopravy si môžete pozrieť  TU.

Pokiaľ vás program tejto konferencie zaujal, je potrebné vyplniť prihlášku na stránke exfos.cz. Aby ste mohli prihlášku vyplniť je potrebné sa na tejto stránke najprv zaregistrovať. Registrácia je bezplatná a po registrácii môžete vyplniť prihlášku. Momentálne je cena konferencie 3.000,-CZK a po 10.1.2020 sa bude 3.500,- CZK, preto v prípade záujmu o účasť neodkladajte zaslanie prihlášky.

Cena za konferenciu zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie počas konferencie, účasť na spoločenskom večeri a zborník príspevkov. Údaje k platbe obdržíte po odoslaní prihlášky.

AZCD, Ing. Vojtech Hóbor

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *