Spoločnosť Mercedes Benz a Bosch majú schválený prvý automatizovaný parkovací systém, ktorý dokáže zaparkovať aj bez vodiča vo vozidle.

Prvé povolenie na testovanie automatizovaného parkovania získala spoločnosť Mercedes Benz a Bosch v roku 2019. Systém sa testoval vo vývojových vozidlách bez ľudskej posádky v garáži Múzea Mercedes Benz v Stuttgarde. Míľnikom  v oblasti autonómneho parkovania je schválenie systému automatizovanej jazdy pri parkovaní, ktorý Nemecký Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA) práve schválil pre spoločnosť Mercedes Benz a Bosch, teraz už ale  pre komerčné použitie. Ich systém sa bude ako prvý používať v garáži P6 v Stuttgarde, ktorú prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku v Stuttgarde.  Tu bude fungovať systém vysoko automatizovaného parkovania bez vodiča (SAE Level 4) pre komerčné použitie.  Ide o prvý dôležitý krok v oblasti automatizovaného  riadenia, ktoré bude súčasťou budúcej automobilovej dopravy.

Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodného sektora Mobility Solutions sa vyjadril, že cieľom spoločnosti Bosch je vytvoriť inteligentnú infraštruktúru parkovacích domov. V súlade s týmto cieľom stanovili štandard a v najbližších rokoch plánujú takouto technológiou vybaviť niekoľko stoviek parkovacích garáží. Aplikácia APCOA FLOW sa dá použiť na rezerváciu parkovacieho miesta ako aj bezkontaktný vstup do garáže a automatickú fakturáciu pobytu vozidla v garáži, informoval Frank van der Sant, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ skupiny APCCOA PARKING. Pre zákazníkov ich parkovacieho domu to znamená zvýšenie komfortu a istotu pri plánovaní, manažmente času a zákazníci už nemusia „pobehovať pešo“ v garáži, čo samozrejme znižuje aj riziko prípadných kolízií a zranení.

V praxi  táto zložitá a inteligentná technológia funguje úplne jednoducho. Vojdete s vozidlom do vjazdu do garáže, zaparkujete na vyhradenom mieste pre odovzdanie vozidla,  vystúpite a v  smatfóne si otvoríte aplikáciu, kde jedným klikom pošlete vozidlo na vopred rezervované parkovacie miesto. Služba Automated Valet Parking nepotrebuje žiadnu súčinnosť vodiča. Vozidlo sa po zaparkovaní vypne a čaká na pokyn z aplikácie, keď ste si prišli vozidlo vyzdvihnúť.  Vozidlo sa naštartuje a samo automatizovane príde na miesto vyzdvihnutia.

Tento proces sa opiera o súhru inteligentnej infraštruktúry dodanej spoločnosťou Bosch a technológie namontovanej vo vozidlách Mercedes Benz triedy S a EQS (od roku výroby 7/2022  vybavených systémom Inteligent Park Pilot2). Mercedes Benz plánuje systém automatického parkovania implementovať aj do niektorých iných modelov vyrobených od roku 2020.  Senzory Bosch v parkovacej garáži monitorujú jazdný koridor pohybu vozidla a jeho okolie a poskytujú vozidlu informácie potrebné na riadenie.  Vozidlo premieňa tieto získané dáta a informácie zo senzorov garáže na jazdné manévre potrebné ku riadeniu vozidla.  Takto riedené vozidlo dokáže jazdiť cez rôzne poschodia garáže aj cez rampy. Ak snímače garáže identifikujú prekážku v jazdnom koridore vozidla, vozidlo samo zastaví a v jazde pokračuje až po uvoľnení koridoru pohybu.  Vo vozidlách Mercedes Benz systém Inteligent Park Pilot spolupracuje cez aplikáciu Mercedes Me Connect cez ktorú si vodič priamo môže rezervovať parkovacie miesto. Vodič potom už len nechá vozidlo na určenom mieste na odstavenie a po vystúpení všetkých cestujúcich vozidlo na pokyn vodiča zaháji automatizovaný proces parkovania. Skontroluje, či je požadovaná trasa voľná a následne inteligentná infraštruktúra garáže preberie kontrolu nad vozidlom ktoré  vyrazí na určené parkovacie miesto. O prevzatí kontroly inteligentného systému nad vozidlom dostane vodič info cez aplikáciu (signalizuje to aj blikanie smeroviek) a môže pokojne opustiť parkovisko.  Vozidlo dokáže samo naštartovať  aj vypnúť motor.

Ak sa nad tým zamyslíme zo znaleckého pohľadu, ide určite o inováciu, ktorá by mala znížiť riziko kolízii vozidiel pri parkovaní a súčasne zvýšiť bezpečnosť  peši sa pohybujúcich ľudí v priestoroch parkovísk. Žiadny systém však nie je schopný pracovať za hranicou fyzikálnych zákonov.  Je vysoká pravdepodobnosť, že sa vyskytnú kolízie vozidiel so systémom automatického parkovania s vozidlami bez tohto systému, keď chybou vodiča iného vozidla dôjde ku vzniku takej dopravnej situácie, kde už ani okamžitá reakcia systému nedokáže zrážke zabrániť. Sieť snímačov a kamier, ktoré riadia automatické parkovanie vozidiel môže poskytnúť informácie potrebné k prípadnej analýze škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, čo výrazne zjednoduší vyhodnotenie technickej príčiny kolízie.  Inteligentné garáže so systémom snímačov a kamier môžu poskytnúť dôležité informácie aj o zrážkach vozidiel bez automatického parkovania. Určite prispejú aj ku zvýšeniu bezpečnosti parkovacích domov, zníženiu počtu krádeží a zvýšeniu bezpečnosti monitorovaného priestoru.  Otázna bude dostupnosť dát z tohto inteligentného systému pre znalecké účely, ale v prípade vyšetrovania políciou by mali byť dostupné.  Kým tento systém dorazí aj do našich končín, myslím že budeme mať dostatok času na naštudovanie problematiky  a prípravu.  Z pohľadu znaleckého dokazovania bude mať tento systém väčší prínos až vtedy,  keď postúpi na ďalší level a bude používaný v premávke mimo parkovacích domov, bude implementovaný aj do iných značiek vozidiel a bude cenovo dostupný aj v segmente okrem luxusných limuzín.  Veríme, že ako aj pri iných technických vychytávkach ako boli napr. ABS, ESP, kolízne systémy  a xenónové svetlá, ktoré sa tiež objavili prvý krát v triede luxusných limuzín a dnes sú dostupné aj pri najnižšej triede vozidiel, tak aj táto technická novinka nájde svoje uplatnenie naprieč všetkými triedami vozidiel.

Nakoľko ide o prvú generáciu plne automatického systému, výrobca zrejme kládol na prvé miesto bezpečnosť a nie rýchlosť automatického parkovania. Ak teda budete mať vo vozidle takýto systém, musíte si auto privolať s dostatočným predstihom.  Nakoniec posúďte sami, keď si pozriete demonštračné video funkcie systému.  Veríme však, že každou ďalšou generáciou sa bude systém automatického parkovania zlepšovať, ako zatiaľ každý bezpečnostný systém od spoločnosti Bosch a Mercedes Benz.

Vojtech Hóbor, AZCD.

Zdroje: Mercedes Benz Press&Media Services, Youtube

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *