Vážené kolegyne a kolegovia,
jedna z plánovaných prednášok na 17.WORKSHOPe pre znalcov cestnej dopravy, ktorý sa mal konať 2.-3.10.2020 a bol kvôli vyhláseniu Mimoriadneho stavu v SR zrušený, bola na tému Moderné metódy dokumentovania miesta dopravnej nehody. Jednou z týchto metód je aj mapovanie miesta dopravnej nehody pomocou DRONU. Túto prednášku sme sa rozhodli spracovať formou ONLINE vysielania, ktoré prebehlo 20.10.2020 o 18:00hod.

TÉMA ONLINE VYSIELANIA:
Predmetom vysielania 20.10.2020 o 18:00hod bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom legislatívy a požiadavkami, ktoré je potrebné splniť na získanie povolenia na prevádzkovanie Dronu. Dlhoročný dborník a školiteľ pre bezpilotné lietadlá Ing. Juraj Dudáš vám predstavil postup, ako je možné najefektívnejšie a najrýchlejšie získať licenciu a aké k tomu potrebujete získať vedomosti. K prednáške sa pripojili aj naši kolegovia Ing. Milan Holéci a Ing. Henrich Horňáček, ktorý už dokumentovanie miesta dopravnej nehody dronom používajú v praxi.

PODMIENKY NA ZÍSKANIE POVOLENIA:

1. Absolvovanie teoretického online školenia- Povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom

 • Školenie všetkých okruhov skúšaných Dopravným úradom;
 • Znalosti z oblasti technickej časti UAV
 • Znalosti z oblasti praktickej prevádzky UAV;
 • Orientácia a práca s VFR manuálom;
 • Pomoc s prihlásením na teoretickú skúšku.

 

2. Základný praktický výcvik pilota Dronu

Predletová príprava

 • Práca s ICAO mapou;
 • Kontrola meteorologickej situácie;
 • Kontrola vzdušného priestoru a lokality, AIP, AUP;
 • Príprava HW zariadenia;
 • Príprava SW zariadenia.

Letová časť výcviku:

 • vzlet a pristátie
 • let v rôznych letových módoch
 • praktická skúška nanečisto

Doplnková služba pri tomto školení je zapožičanie dronu pre vykonanie praktického školenia.

3. Registrácia dronu na Dopravnom úrade

 • Zabezpečenie registrácie zariadenia;
 • Sprostredkovanie povinného poistenia zariadenia;
 • Kontrola poistnej zmluvy (plnenie v prípade škodovej udalosti).

4. Poistenie dronu 
Podmienkou registrácie dronu na Dopravnom úrade je preukázanie platného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone leteckých prác. Vhodné poistenie sprostredkujeme.

5. Vypracovanie prevádzkovej príručky

 • Zaslanie základnej prevádzkovej príručky zodpovedajúca požiadavkám podľa Rozhodnutia Dopravného úradu č. 2/2019 (dokument v e-forme)
 • Zapracovanie činností spojených s foto-video službami, inšpekciami a mapovaním;
 • Zapracovanie letov VFR deň a VFR noc;
 • Zapracovanie analýzy rizík.

Prevádzková príručka bude dodaná v e-forme bez personalizácie. Pri zapracovaní niekoľkých dronov do prevádzkovej príručky sa konečná cena odvíja od najťažšieho dronu, ktorý bude do prevádzkovej príručky zapracovaný.

6. Vykonanie skúšky na Dopravnom úrade

7. Vydanie povolenia na výkov leteckých price bezpilotným lietadlom

Dopravný úrad po úspešnom absolvovaní skúšky vydá povolenie pre výkon leteckých prác bezpilotným lietadlom živnostníkovy alebo právnickej osobe.

8. Doplnkové školenia 

Modul č.1: Základy geodézie pre leteckú fotogrametriu
Modul je určený pre ľudí bez geodetického vzdelania pre objasnenie si terminológie a pojmov pre úspešnú leteckú fotogrametriu.

Referenčné systémy:

 • Súradnicové systémy (geografické systémy, projekčné systémy);
 • Výškové systémy (elipsoidické výšky, fyzikálne výšky);
 • Referenčné systémy platné na území Slovenskej republiky;
 • Transformačná služba.

Globálne navigačné satelitné systémy:

 • Stručný princíp GNSS;
 • Prehlaď GNSS systémov;
 • Metódy merania;
 • Služba SK-POS.

Modul č.2: Základné školenie leteckej fotogrametrie

Teória:

 • Stručná teória fotogrametrie;
 • Požiadavky a predpoklady pre úspešný fotogrametrický projekt;
 • Potrebné vybavenie;
 • Nastavenie kamery (ISO, clona, expozičný čas a ich vplyv na fotogrametriu);
 • Postupy snímkovania;
 • Najčastejšie chyby pri fotogrametrii;
 • Teoretická príprava na let, plánovanie letu v plánovacích softvéroch (DroneDeploy, Pix4d Capture, MapsMadeEasy, DJI Pilot, DJI Ground Station Pro, Dronelink);
 • Teória spracovania.

Prax:
Zoznámenie sa s meracou technikou;

 • Rekognoskácia terénu, hľadanie prekážok, plánovanie letu;
 • Určenie a rozmiestnenie vlícovacích bodov;
 • Vykonanie letu;
 • Výnimočné situácie (slabý internetový signál pre korekcie GNSS RTN meranie,
 • núdzové prerušenie letu a podobne).

Spracovanie:

 • Agisoft Metashape Pro;
 • RealityCapture;
 • Pix4d Mapper;
 • Predstavenie cloudových alternatív k desktopovým softvérom.

 

Pre mapovanie miesta dopravnej nehody a vytváranie 3D plánikov (so zohľadnením sklonu cesty, tvaru priekopy) odporúčame absolvovať aj tieto dva doplnkové moduly. Počas teoretického a praktického školenia bude poskytnuté aj poradenstvos výberom vhodného drunu, postenia, poradenstvo s postupom registrácie dronu a úkonmi na Dopravnom úrade. Pri absolvovaní modulu č.2 bude školiteľom sprevádzkovaný software priamo vo vašom počítači a priamo na váš typ dronu, takže so školenia budete odchádzať so sprevádzkovaným nástrojom na spracovanie 3D plánikov a modelov.

Prezentáciu z online vysielania nájdete v členskej sekcii Konferencie, ktorá je dostupná pre členov Asociácie znalcov cestnej dopravy alebo kliknutím SEM. Pre členov asociácie je dostupné aj video z online prednášky na linku, ktorý im pošleme mailom.

Cenovú ponuku na kompletný proces od školenia až po získanie povolenia na výkon leteckých prác nájdete v maili. Pokiaľ by ste tento mail nedostali, prosím neváhajte nás kontaktovať mailom na znalci@znalci.sk. Záujemcov poprosím o vyplnenie kontaktného formulára nižšie najneskôr do 27.10.2020, ak sa chcete zúčastniť prvého termínu školenia a získať povolenie za zvýhodnenú cenu. Formulár môžete vyplniť aj po tomto termíne, ak sa rozhodnete neskôr získať povolenie na Výkon leteckých prác bezpilotným lietadlom:

 

  Prosím potvrďte nám Váš záujem získanie Povolenia na výkon leteckých prác bezpilotným lietadlom  Odoslaním tohto formulára udeľujete súhlas AZCD na uchovanie a správu Vašich osobných údajov v súlade aktuálne platnou legislatívou a zákono o GDPR. Vaše údaje spravuje AZCD a môžu byť poskytnuté tretej strane (napr. hotel, organizátor konferencie, školenia) pre účely organizácie školenia pre Výkon leteckých prác bezpilotným lietadlom.


   

  Ďakujeme za vašu podporu a v prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

  S pozdravom
  Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

  No comment

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *