Do predsedníctva asociácie boli na valnom zhromaždení 8.4.2016 zvolení nasledovní znalci:
Ing. Vojtech Hóbor, Ing. Peter Jelačič, Ing. Tomáš Korbeľ, Ing. Ján Lapčák, Ing. Marek Vereb

Predsedníctvo si zvolí svojho predsedu.
Nové predsedníctvo potvrdilo, že má záujem prinášať prospech z členstva všetkým členom asociácie.