Do predsedníctva asociácie boli na valnom zhromaždení 21.09.2023 zvolení nasledovní znalci:
Ing. Vojtech Hóbor, Ing. Tomáš Korbeľ, PhD.,  Ing. Ján Lapčák, Mgr. Ing. Jaroslav Olexa, Ing. Lukás Reištetter

Predsedníctvo si volí svojho predsedu a orgány asociácie.

predseda AZCD:          Ing. Vojtech  Hóbor
podpredseda AZCD:   Ing. Tomáš Korbeľ, PhD.
tajomník AZCD:           Ing. Lukás Reištetter
pokladník AZCD:         Mgr. Ing. Jaroslav Olexa
zapisovateľ AZCD:       Ing. Ján Lapčák

Nové predsedníctvo potvrdilo, že má záujem prinášať prospech z členstva všetkým členom asociácie.