Znalec ako svedok

Pred zavedením Civilného sporového poriadku sme sa ako znalci často stretávali so situáciou, že sme boli súdom predvolaní ako svedkovia ale predmetom výsluchu mal byť znalecký posudok.

Takáto situácia ako aj postavenie znalca nebolo správne z právneho hľadiska, nakoľko sme neboli svedkom posudzovanej udalosti a ako autor sa k vykonanému znlaeckému posudku rovnako nemomôžem vyjadriť v postavení svedka.

Rovnako náročné bolo vyúčtovanie znalečného pokiaľ nebol znalec zamestnancom ale podnikateľom a ako majiteľ firmy nepoberal pravidelný mesačný plat.

Prikladáme odpoveď Ministerstva spravodlivosti adresovanú USI Žilina k danej problematike (kliknite TU na stiahnutie dokumentu). Veríme že nástupom Civilného sporového poriadku sa tento problém vo veľkej miere vyrieši.