Vážené kolegyne a kolegovia,
po dlhšom čase by sme Vás radi pozvali na  WORKSHOP organizovaný  Asociáciou znalcov cestnej dopravy. Nepôjde o vedecky zameranú konferenciu s veľkým počtom krátkych príspevkov, ale o dlhšie prednášky spojené do tematických celkov. Cieľom workshopu je poskytnúť čo možno najkomplexnejšie informácie k jednotlivým témam, zodpovedať prípadné otázky a poskytnúť znalcom podklady, ktoré budú môcť používať v znaleckej praxi. V priebehu workshopu prebehne aj zasadnutie Valného zhromaždenia a voľba nových členov predsedníctva asociácie.

Z nášho pohľadu bude dôležitý aj spoločenský večer, na ktorý vás srdečne pozývame po skončení prednášok prvého dňa. Máme pre vás pripravené chutné špeciality, dobré vínko a čapované pivo. Tešíme sa na vašu spoločnosť a spoločnú diskusiu.

Názov Workshopu:
17. MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP ZNALCOV CESTNEJ DOPRAVY

Termín konania:
dňa 22.-23.09.2023

Registrácia účastníkov je naplánovaná na 22.09.23 od 8:00-09:50 hod. a workshop začína od 10:00 hod. Účastníci pri registrácii obdržia lístky na obed podľa ich výberu v prihláške, menovku, papierový blok a pero. Plánovaný koniec workshopu je 23.09.23 cca o 13:00 hod. Po ukončení workshopu každý účastník dostane Certifikát o absolvovaní.

Miesto konania:
Ski & Wellness Residence Družba ****
031 01 Demänovská Dolina
Slovenská republika
48°58’00.1″N 19°35’07.1″E
GPS: 48.966682, 19.585298

PROGRAM:
22.09.2023      piatok

8:00-9:50        Registrácia účastníkov workshopu

10:00-10:10    Otvorenie workshopu, privítanie hostí, prednášajúcich a účastníkov
                          Členovia predsedníctva AZCD

10:10-10:20    Sumarizácia činnosti asociácie  a prezentácia benefitov pre znalcov a členov asociácie
Ing. Vojtech HÓBOR, predseda AZCD

10:20-11:00    Stav znaleckej činnosti, novinky a práca znalcov z pohľadu Ústavu súdneho inžinierstva
prof. Ing. Gustáv KASANICKÝ, CSc., MBA.

11:00-11:45    Novinky zákona 8/2009 Z.z. a štatistiky dopravnej nehodovosti
 plk. JUDr. Milan PILIP- riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave
 plk. JUDr. Jozef ŠIMORA – riaditeľ Odboru dopravných nehôd KDI v Bratislave

11:45-12:30    Register prevádzkových záznamov vozidiel a jeho použitie znalcom
Ing. Nikola TREBULOVÁ, Ing. Roman ZRUBÁK,  IRIS IDENT s.r.o.

12:30-13:30    Obedňajšia prestávka

13:30-14:15    Kategorizácia kolobežiek a ich prevádzka v cestnej premávke
pplk. JUDr. PhDr. Michal ŠIMUNEK, MBA.- Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky
Mgr. Peter TVRDOŇ, PhD. – Generálny riaditeľ  sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Ing. Tomáš KORBEĽ, PhD.- Automotive Solution4u, s.r.o., znalecká organizácia

14:15-15:00    Výpočet nákladov na opravu vozidla pomocou umelej inteligencie a stanovenie opodstatnených nákladov na opravu vozidla
Peter KAISER- Key Account Manager DAT CZECH&SLOVAK s.r.o.

15:00-15:45    Novinky v oblasti výroby pneumatík a možnosti stanovenia technickej príčiny poškodenia pneumatík znalcom
Ing. Aleš LANGER- Customer Service Manager Central Europe, Continental Barum s.r.o.

15:45-16:00    Prestávka na občerstvenie

16:00-16:45    Možnosti posúdenia technického stavu vozidla na STK a znalcom
Ing. Miroslav ŠEŠERA- vedúci oddelenia znalectva TESTEK, a.s., znalec
Ing. Vojtech HÓBOR- znalec

16:45-16:55    Dáta z STK  v praxi znalca
Mgr. Ing. Jaroslav OLEXA- Vedúci oddelenia odborného dozoru a Technický manažér TESTEK, a.s., znalec

16:55-17:40    Poznatky ku poškodeniu vozidiel po údajnom strete s lesnou a voľne žijúcou zverou
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D. – znalec a autor odborných  publikácií

17:40-17:50    Oficiálne ukončenie prvého dňa workshopu, organizačné pokyny

17:50-18:30    Zasadnutie valného zhromaždenia AZCD a voľby členov predsedníctva

19:00-24:00    Večerný raut a spoločenský večer

23.09.2023      sobota

8:30-8:50        Praktická ukážka merania spomalenia a zrýchlenia  vozidla (meranie bude predbiehať vonku pred hotelom)
Ing. Juraj MATEJ, PhD.- Manažér pre výskum a vývoj, overovanie vhodnosti meradiel, TESTEK, a.s., znalec

8:50-9:00        Otvorenie druhého dňa workshopu

9:00-9:15        Stanovenie spomalenia a zrýchlenia vozidla znalcom priamo pri obhliadke vozidla
(praktická ukážka spracovania meraní, ktoré prebiehali od 8:30hod pred hotelom)
Ing. Juraj MATEJ, PhD.- Manažér pre výskum a vývoj, overovanie vhodnosti meradiel, TESTEK, a.s., znalec

9:15-10:00      Práca znalca s tachografom rôznych generácií
Ing. Lukáš REIŠTETTER- Riaditeľ STK CONTROL spol. s r.o., špecialista na tachografy a  znalec

10:00-10:45    Stanovenie snímkovacej frekvencie video záznamu pomocou svetelnej tabule
(Tablica świetlna – czasomierz interwałów międzyklatkowych)- tlmočená prednáška z poľského jazyka
dr.inž. Jakub ZĘBALA- Zakład Badania Wypadków Drogowych w Krakowie

10:45-11:30    Brzdenie motocyklov
(Hamovanie motocykla)- tlmočená prednáška z poľského jazyka
mgr. inž. Piotr CIĘPKA- Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

11:30-12:15    Stret opozitných technických záverov znalcov- praktické skúsenosti advokáta
JUDr. Jakub MANDELÍK, PhD.- Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.

12:15-12:25    Oficiálne ukončenie workshopu

12:25-13:00    Občerstvenie a neformálna diskusia

Vzhľadom na zmeny na MS na Sekcii dohľadu nad znaleckou činnosťou sme oslovili dané oddelenie MS,  aby sa zúčastnil nášho workshopu a predstavil svoje zámery a plány v súvislosti s našou činnosťou, ale vzhľadom na pracovné povinnosti sa zástupca MS workshopu nezúčastní.

Po ukončení hlavného programu prvého dňa bude zasadnutie valného zhromaždenia AZCD. Témou bude aktualizácia stanov asociácie, podanie správy o hospodárení asociácie a voľba členov predsedníctva. Pokiaľ máte záujem stať sa členom predsedníctva, kontaktujte nás do 20.09.2023 a vašu kandidátku zaradíme do hlasovania.

Zmeny v programe sú vyhradené vzhľadom na možné obmedzenia zo strany prednášajúcich. Program v PDF formáte  si môžete stiahnuť TU.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA WORKSHOP:

 1. Vyplníte prihlášku kliknutím SEM
 2. Prihláška na workshop bola úspešne zaregistrovaná, ak sa po odkliknutí poslednej otázky zobrazí na stránke potvrdenie o odoslaní prihlášky a príde vám potvrdenie aj do mailu.
 3. V poslednom bode prihlášky budú inštrukcie a link na platbu, po kliknutí na link budete presmerovaný na e-shop asociácie
 4. Vyberiete si položku vložné (pre člena asociácie za 130€, pre nečlena za 170€), vložíte do košíka a vyplníte fakturačné údaje  ako na bežnom eshope
 5. Do mailu dostanete info k platbe (číslo účtu, VS a QIR kód k platbe) a po úhrade vám zašleme daňový doklad.

Poplatok za workshop (vložné):
130€
 – pre člena AZCD, ktorý v roku 2023 zaplatil členský príspevok 40€
170€ – pre NEčlenov AZCD

Uzávierka záväzných prihlášok je do 20.09.2023 a je potrebné mať do daného termínu aj uhradené vložné.

Platba v hotovosti na mieste nie je možná!

Znalci, ktorí ešte v roku 2023 nezaplatili členský príspevok 40€ do AZCD majú možnosť ho zaplatiť ešte pred konferenciou a následne sú oprávnení na platbu vložného na konferenciu vo výške 130€.  Tým ušetria 40€ a získajú prístup do členskej sekcie na stránke znalci.sk, zľavy na produkty (napríklad odbornú literatúru, naposledy Ing. Petra Vertála, Ph.D.) a služby zazmluvnené asociáciou ako aj ďalšie výhody a zľavy pri kúpe znaleckých pomôcok a SW používaného pri znaleckej praxi (Cebia, DAT).

Účastnícky poplatok (vložné) je stanovené dohodou podľa zákona NR SR č.18/1996 Zb. O cenách, ktorú potvrdíte záväznou objednávkou. Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, technické zabezpečenie workshopu, občerstvenie, obed a slávnostnú recepciu. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Registrácia na workshop:
Registrácia na 17. MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP ZNALCOV CESTNEJ DOPRAVY prebieha elektronicky. Pre registráciu na workshop je potrebné vyplniť záväznú prihlášku, na základe ktorej vás zaregistrujeme. Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť (klikni SEM) na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyI67nelSxuiujO-yTEpV31DyD5aaPv2yh7LiCY48hWZrt_g/viewform

Na konci prihlášky je uvedený odkaz (link) na úhradu poplatku. Úhrada poplatku prebieha online platbou prevodným príkazom na účet asociácie, rovnako ako úhrada členského príspevku. Keď sa dostanete na stránku nášho eshopu, budete si môcť vybrať z troch položiek:

 • Vložné na 17.WORKSHOP 2023- člen AZCD v cene 130€
 • Vložné na 17.WORKSHOP 2023- NIE PRE ČLENOV AZCD v cene 170€
 • Členské do AZCD 2023 v cene 40€

Keď ste členom AZCD vyberiete si položku za 130€ a vložíte do košíka. Následne postupujete ako pri bežnom eshope kliknutím na ikonku KOŠÍK, kde vyplníte vaše fakturačné údaje a potvrdíte objednávku. Mailom obratom dostanete potvrdenie objednávky a podklady s číslom účtu a variabilným symbolom.  Vložné je potrebné uhradiť  obratom bankovým prevodom. Do 48hodín po úhrade, keď Vašu úhradu spárujeme, zašleme Vám mailom daňový doklad.

Keď nie ste členom AZCD vyberiete si položku za 170€ alebo položku vložného 130€ a súčasne aj položku členského príspevku v hodnote 40€,  vložíte do košíka. Následne postupujete ako pri bežnom eshope kliknutím na ikonku KOŠÍK, kde vyplníte vaše fakturačné údaje a potvrdíte objednávku. Mailom obratom dostanete potvrdenie objednávky a podklady s číslom účtu a variabilným symbolom.  Vložné je potrebné uhradiť  obratom bankovým prevodom vo výške 170€ alebo 130€+40€. Do 48hodín po úhrade, keď Vašu úhradu spárujeme, zašleme Vám mailom daňový doklad.

Ubytovanie:
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne!

Ubytovanie pre účastníkov WORKSHOPU je možné aj priamo  v hoteli Družba****  (https://www.druzbahotel.sk).

V prípade záujmu využiť ubytovanie priamo v hoteli, je možné si ubytovanie rezervovať ako samoplatcovia. O dostupnosti izieb sa môžete informovať na tel. čísle +421 911 784 678 alebo písomne emailom druzba@druzbahotel.sk. Hotel Vám následne zašle cenovú ponuku. Pri oslovení prosím uveďte heslo: AZCD2023. Bude Vám poskytnutá 5% zľava z ceny ubytovania.

K dispozícii sú tieto izby (ceny po zľave):

 • dvojlôžková izba Comfort: 111€/izba/noc   (55,50€/osoba/noc pri obsadení dvoma osobami), možnosť oddeliť lôžka
 • dvojlôžková izba Economy: 94€/izba/noc   (47€/osoba/noc pri obsadení dvoma osobami), nie je možné oddeliť lôžka
 • jednolôžková izba Economy: 63€/izba/noc

V cene ubytovania sú zahrnuté bufetové raňajky, DPH, parkovanie. WELLNESS: nie je v cene ubytovania. Možnosť vstupu do wellness centra na 3 hod. je za doplatok 18€/osobu. V cene ubytovania je ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 7:30 – 10:00 hod.

Miesto,  v ktorom sa bude konať WORKSHOP sme zámerne zvolili tak, aby ste mali možnosť zarezervovať si ubytovanie aj mimo hotela Družba podľa Vašich preferencií. Ubytovanie v Jasnej si môžete nájsť napr. na portáli BOOKING alebo ak kliknete SEM.

Vzhľadom na víkendový termín a vysokú vyťaženosť danej oblasti, odporúčame rezervovať ubytovanie čo najskôr! V prípade výberu dvolôžkovej izby odporúčame vopred sa dohodnúť, s kým chcete byť na izbe a  túto skutočnosť nahlásiť hotelu, resp. rezervovať si ubytovanie naraz.

Tešíme sa na osobné stretnutie a ostávame s pozdravom

Ing. Vojtech Hóbor a predsedníctvo AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *