Workshop Asocciácie znalcov cestnej dopravy sa bude konať v dňoch 05.-06.04.2024 v hoteli PALACE v Novom Smokovci. Program je bohatý na informácie a novinky v oblasti analýzy dopravných nehôd, posúdenia technického stavu vozidiel a posudzovaniu výšky škody na vozidlách. Prednášať budú domáci aj zahraniční prednášajúci a program vo formáte PDF si môžete stiahnuť kliknutím SEM.

P R O G R A M

 05.04.2024   piatok

 8:00-9:50      Registrácia účastníkov workshopu

10:00-10:10   Otvorenie workshopu, privítanie hostí, prednášajúcich a účastníkov
                            Členovia predsedníctva Asociácie znalcov cestnej dopravy

10:10-11:00    Zaujímavé prípady zo znaleckej praxe
                             prof. Ing. Gustáv KASANICKÝ, CSc., MBA. – Ústav súdneho inžinierstva  Žilinskej univerzity v Žiline

 11:00-11:45    Odklad novely vyhlášky o dopravnom značení a dopravná nehodovosť na Slovensku
                             plk. Ing. Rastislav POLAKOVIČ Riaditeľ odboru Dopravnej polície Prezídia Policajného zboru

11:45-12:30     Špecifické postupy pri technickej analýze dopravných nehôd
                             doc. Ing. Pavol KOHÚT, PhD. Ústav súdneho inžinierstva  Žilinskej univerzity v Žiline

 12:30-13:30    Obedňajšia prestávka

 13:30-14:00    Zákon o znalcoch a činnosť znalcov z pohľadu Ministerstva spravodlivosti SR
                              Mgr. Ľuboš LUKOVINY, PhD. Sekcia dohľadu znaleckej činnosti MS SR

14:00-14:30     Možnosti dokumentácie miesta dopravnej nehody a deformácie vozidla mobilným telefónom
                               doc. Ing. Bc. Marek SEMELA, Ph.D., Ing. Roman MIKULEC, Ph.D. Ústav soudního inženýrství, Vysoké
učení
technické v Brne

 14:30-15:00    Využitie video záznamov pri analýze dopravných nehôd – prípadové štúdie
                               Ing. Michal KRIŽÁK Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brne

15:00-15:30      Moderné metódy dokumentácie a analýzy poškodenia vozidiel
                                Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, Ph.D., Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D. Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brne a Centrum dopravního výzkumu

15:30-16:00      Prestávka na občerstvenie

16:00-16:45      Technická príčina poškodenia pneumatiky – praktické príklady
                                Ing. Aleš LANGER – Customer Service Manager Central Europe, Continental Barum s.r.o.

16:45-17:15      Advokát poškodeného pri dopravnej nehode v trestnom a priestupkovom konaní. Výhrady znalcov a OČTK, praktické problémy právneho zástupcu
                             JUDr. Jakub MANDELÍK, PhD .- Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.

17:15-17:20      Oficiálne ukončenie prvého dňa workshopu, organizačné pokyny

17:20-18:30      Zasadnutie valného zhromaždenia Asociácie znalcov cestnej dopravy

19:00-24:00    Večerný raut a spoločenský večer

 

06.04.2024   sobota

8:50-9:00        Otvorenie druhého dňa workshopu

9:00-9:20         S naftou opatrne – citlivosť komponentov palivového systému naftových motorov
                              Ing. Martin DIEŠKA – Vedúci oddelenia znalectva DEKRA Slovensko s.r.o.

9:20-10:00      Výpočet všeobecnej hodnoty a výšky škody na nákladných motorových vozidlách využitím
aplikácií SilverDAT
                             Peter KAISER – Key Account Manager DAT CZECH&SLOVAK s.r.o.
                             Ing. Tomáš KORBEĽ, PhD. – Automotive Solution4u, s.r.o., znalecká organizácia

10:00-10:45     Metóda konečných prvkov ako posledná šanca odhadnúť rýchlosť vozidla
                               Metoda elementów skończonych jako ostatnia szansa oszacowania prędkości samochodu- tlmočená
prednáška z poľského jazyka
                               dr.inž. Jakub ZĘBALA – Zakład Badania Wypadków Drogowych w Krakowie

10:45-11:00    Prestávka na občerstvenie

11:00-11:45      Brzdenie a posúdenie taktiky zastavenia autobusu
                              Hamowanie autobusów (opóźnienia hamowania, ocena taktyki zatrzymywania autobusu).- tlmočená
prednáška z poľského jazyka
                               mgr. inž. Piotr CIĘPKA – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

11:45-12:25      Využitie bezpilotných lietadiel pri dokumentovaní a analýze dopravných nehôd
                             Ing. Tomáš KORBEĽ, PhD. – Automotive Solution4u, s.r.o., znalecká organizácia
                             Ing. Ladislav IMRICH, PhD. – Automotive Solution4u, s.r.o., znalecká organizácia

 12:25-13:15    Aplikácia výstupov z tachografu a diagnostiky pri brzdení nákladných vozidiel
                             Ing. Andrej HARING, Ph.D. Truck consult s.r.o.

13:15-13:30      Oficiálne ukončenie workshopu

13:30-14:30      Obed

Hlavným partnerom workshopu je spoločnosť TESTEK a.s.  a partnerom workshopu je spoločnosť SOSTEAM SLOVAKIA s.r.o. a DEKRA Slovensko s.r.o.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste o konaní workshopu informovali aj kolegov, s ktorými ste v kontakte, aby sa nestalo, že prehliadnu informáciu o konaní workshopu.

V členskej sekcii na stránke znalci.sk alebo na odkaze https://znalci.sk/sekciapreclenov/konferencie/ nájdete prednášky zo 17.workshopu konaného v septembri 2023 v Jasnej. Prednášky sú prístupné pre členov AZCD. Pokiaľ nemáte prístup do členskej sekcie, prosím kontaktujte nás mailom na znalci@znalci.sk.

Niektorí kolegovia už využili BENEFIT AZCD – možnosť nákupu produktov SAMSUNG za zvýhodnené ceny. Ak by ste aj Vy mali záujem o niektorý z produktov SAMSUNG, môžete si ho vybrať na stránke https://www.samsung.com/sk/ . Po výbere produktu nás požiadajte o zistenie zvýhodnenej ceny mailom na znalci@znalci.sk.  Počas workshopu Vám predstavíme aj ďalšie BENEFITY AZCD.

Tešíme sa na stretnutie!
predsedníctvo AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *