Vážené kolegyne, kolegovia a odborná verejnosť,
radi by sme vám predstavili v poradí už 6. knihu Ing. Vlastimila Rábekam Ph.D. s názvom:

TECHNIKA MODERNÝCH VOZIDIEL VO VZŤAHU K OBJASŇOVANIU DOPRAVNÝCH NEHÔD.

Táto odborná publikácia je zborníkom 12 odborných prác českých a slovenských autorov.

Prvá práca sa zameriava na problematiku hodnotenia porúch ako príčin dopravných nehôd. Zaoberá sa vzťahom poruchy k dopravnej nehode v ČR a zahraničí, problematikou zaistenia vozidiel pre technické skúmanie a rieši aj kvalitu vzoriek a dôkazov. Popisuje sledovanie technického stavu vozidiel v ČR a zahraničí, ako aj analýzu aktuálneho stavu a komplexné riešenie hodnotenia porúch ako príčiny havárií. Približuje metodiku technickej obhliadky a prácu znalca pri stanovení technickej prijateľnosti príčinnej súvislosti zistených porúch so vznikom a priebehom nehodového deja.

Druhá práca sa zaoberá koróziou, ako poruchou v príčinnej súvislosti so vznikom dopravnej nehody. Popisuje rozdiel medzi koróziou, ako následkom poškodenia a koróziou ako príčinou poškodenia.

Tretia práca popisuje problematiku získavania dát z tachografov a ich praktické použitie v znaleckej praxi. Zaoberá sa konštrukčnými a funkčnými požiadavkami digitálnych tachografov na meranie rýchlosti a vzdialenosti. Približuje postup získavania dát z digitálnych tachografov.

Štvrtá práca je úvodom do problematiky digitálnych tachografov a ich využitia v znaleckej praxi. Opisuje legislatívu, používanie a požiadavky na digitálne tachografy. Vysvetľuje rozdiel medzi digitálnym a inteligentným tachografom, ako aj využiteľnosť dát z karty vodiča pre technického znalca. Sumarizuje bezpečnostné prvky, validáciu dát a možné podvody so systémom tachografu.

Piata práca pojednáva o brzdení jazdných sústav. Popisuje obecnú problematiku brzdenia a budúci výhľad, jazdné súpravy a ich základné vlastnosti, ako aj postup pri prehliadke technického stavu bŕzd. Prináša tiež štyri príklady závad a vplyvov na brzdenie jazdných súprav.

Šiesta práca prináša informácie o legislatíve a posudzovaní kvality opráv karosérií moderných vozidiel. Popisuje problematiku rovnania karosérií a zavedenie certifikovaných miest opravy.

Siedma práca pojednáva o problematike použitia kamerových záznamov pri analýze dopravných nehôd. Vysvetľuje základné pojmy, snímkovaciu frekvenciu, rozdelenie kamier a vlastnosti videozáznamov. Približuje metódy na určenie rýchlosti pohybujúcich sa objektov, pixelový posun a geometrické určenie polôh. Na prípadovej štúdii a praktických príkladoch popisuje spôsob práce znalca s video záznamom a jeho využitie v praxi.

Ôsma práca je úvodom do systému EDR a systémov na čítanie nehodových dát. Popisuje ukážku práce s týmito dátami ako aj riziká a dôvody chybnej interpretácie EDR dát.

Deviata práca približuje legislatívu zavádzania automatizovaných cestných vozidiel vo svete a EÚ.

Desiata práca vysvetľuje systémy na rozpoznanie chodcov a ich autonómny zásah. Popisuje funkciu tohto systému ako aj jednotlivé pomocné systémy. Prináša výsledky experimentálneho merania a riešenia dopravných nehôd s chodcami pre vozidlá osadené aktívnym bezpečnostným systémom na rozpoznanie chodcov.

Jedenásta práca popisuje meraciu sústavu pre vyhodnotenie zásahu automatizovaných vozidiel do riadenia.

Dvanásta práca prináša porovnanie reakcie adaptívneho tempomatu s reakciou vodiča. Popisuje metodiku ako aj prevedenie experimentu. Vyhodnocuje namerané brzdné dráhy, dráhu na zastavenie ako aj vzdialenosť medzi vozidlami na zastavenie.

Túto publikáciu, ktorú budeme mnohí používať pri našej znaleckej práci sme pre vás zabezpečili a doviezli na Slovensko vďaka spolupráci s Ing. Vlastimilom Rábekom, Ph.D. ako aj kolegami, ktorí pomohli pri dovoze na Slovensko aj v tejto komplikovanej dobe. Ak máte záujem o kúpu tejto knihy, prosím kliknite v hlavnom menu (vpravo hore) na stránke na položku „OBCHOD“ alebo SEM a budete presmerovaní na náš eshop, kde si môžete túto knižku objednať. Ak by ste si chceli knižku virtuálne prelistovať a prečítať si pár strán, pripravili sme pre vás ukážku z niekoľkých článkov, ktorú si môžete pozrieť kliknutím SEM.

Nakoľko viacerí kolegovia nemajú niektorú z predchádzajúcich kníh I.-V.  Ing. Vlastimila Rábeka, Ph.D., preto sme zabezpečili aj výtlačky z predchádzajúcich publikácií. Aj tieto si môžete objednať cez náš eshop, keď si kliknete SEM alebo na eshope vľavo hore na položku menu „ZNALECKÉ POMÔCKY-LITERATÚRA“. Začiatkom budúceho roka vás budeme informovať aj o ďalších položkách, ktoré na našom eshope pribudnú, aby vám pomohli pri znaleckej práci.

S pozdravom
Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *