Rev 24.11.2020

Vážené kolegyne a kolegovia,
jedna z plánovaných prednášok na 17.WORKSHOPe pre znalcov cestnej dopravy, ktorý sa mal konať 2.-3.10.2020 a bol kvôli vyhláseniu Mimoriadneho stavu v SR zrušený, bola na tému Ako stanoviť koeficient dopytu trhu K5 pri stanovení hodnoty cestných vozidiel. Túto prednášku sme sa rozhodli spracovať formou ONLINE vysielania, ktoré prebehlo 19.11.2020 od 18:00hod.

TÉMA ONLINE VYSIELANIA:
Predmetom vysielania bolo oboznámenie predstavenie štyroch softvérových aplikácií spoločnosti Cebia, ktorá bola založená v roku 1991 a patrí medzi lídrov v preverovaní pôvodu a histórie prevádzky vozidiel. Online prednášky sa zúčastnil aj zástupca spoločnosti Cebia, pán Vlastimil Frič, ktorý zodpovedal aj vaše otázky. Počas online prdnášky sme vám predstavili priamo funkciu programu ako aj priebeh získania relevantnej vzorky trhu. Všetky aplikácie programu pracujú v online prostredí a nie je potrebná žiadna inštalácia. Do programu/aplikácie sa dostanete cez webovú stránku po zadaní vašich prístupových údajov, ktoré môžete získať po prednáške. Počas online prednášky sme predstavili tieto aplikácie:

CebiCat GT Expert– online aplikácia pre získanie vzorky trhu za účelom stanovenia koeficientu k5
V tejto aplikácii môžete nájsť aktuálne inzeráty, ale aj inzeráty k spätnému dátumu. Inzeráty sú v danej aplikácii z viacerých zdrojov a sú tu zahrnuté aj dáta z mobile.de aj ku spätnému dátumu ohodnotenia vozidla. V aplikácii je možné filtrovať vzorku vozidiel priamo na základe zadania VIN ohodnocovaného vozidla. Výhodou je, že vám podľa cenníka platného pre SK trh nacení novú cenu ohodnocovaného vozidla, ale aj každého vozidla z relevantnej vzorky na trhu. Program počas ocenenia vozidla poskytne výpis výbavy oceňovaného vozidla ako aj výbavy vozidiel v relevantnej vzorke. Prostredníctvom tejto databázy dokážete následne presnejšie stanoviť koeficient dopytu trhu a do znaleckého posudku máte možnosť doložiť vzorku vozidiel z porovnania aj s rozpisom výbavy. Program na základe svojej databázy stanoví aj obvyklú cenu vozidla k požadovanému dátumu na trhu jazdených vozidiel a môžete ju použiť ako jeden zo zdrojov pre váš výpočet. V znaleckej praxi je možné túto aplikáciu použiť  na presnejšie určenie koeficientu k5 ako aj získania vzorky z trhu k spätnému dátumu.

ROKVY– online overenie skutočného roku výroby vozidla
Prostredníctvom tejto aplikácie dokážete rýchlo a jednoducho online overiť rok výroby vozidla podľa VIN. Dáta sú čerpané z rozsiahlych výrobných databáz vozidiel, ktoré obsahujú viac ako 60 mil. záznamov. Nejedná sa len o dekódovanie VIN, ale stanovenie skutočného dátumu výroby vozidla. K danému vozidlu je možné aj vystavenie písomného osvedčenia. V znaleckej praxi je možné použiť tento údaj na zistenie skutočného roku výroby a uvedenia vozidla do prevádzky.

AUTOTRACER– online overenie histórie vozidla vrátane stavu najazdených kilometrov
Ide o databázu informácií o jazdených vozidlách (osobné, úžitkové, motocykle, bus a nákladné), ktoré siahajú až do začiatku 90-tych rokov. Databáza obsahuje viac ako 1 miliardu záznamov a cca 160 miliónov údajov o najazdených kilometroch. Dáta do systému poskytuje sieť autorizovaných a neautorizovaných servisov a pneuservisov, poisťovne, lízingové a finančné inštitúcie, výrobcovia vozidiel, polícia, autobazáre a predajcovia vozidiel, inzertné a aukčné portály a rada ďalších subjektov (kam patria aj znalci). V tejto aplikácii je možné odhaliť manipuláciu so stavom ODO metra, zatajené informácie o predchádzajúcich opravách po havárii, získať info o servisnej histórii, zemi pôvodu vozidla, skutočnom roku výroby, výbave vozidla podľa výrobcu, dátum prvej registrácie, počet doterajších majiteľov a prípadne info z inzertných portálov o predchádzajúcich predajoch vozidla. V znaleckej praxi vidíme dobré uplatnenie tejto aplikácie pri stanovení hodnoty vozidla, nakoľko pri ohodnocovaní často absentujú informácie o predchádzajúcich opravách, servisnej histórii vozidla ako aj počte predchádzajúcich majiteľov.

ICARIS Expert– informačný systém obsahujúci informácie pre identifikáciu vozidla
K základným identifikátorom každého vozidla patrí vyrazené VIN na karosérii alebo ráme, typový štítok. Na trhu nie je žiadny iný bežne dostupný materiál, ktorý by prehľadne popisoval a dokumentoval, kde sa na vozidle nachádzajú identifikátory, ako majú vyzerať a čo majú obsahovať. Systém ICARIS Expert vám tieto údaje poskytne a v znaleckej praxi ich môžete použiť pri obhliadke vozidiel ako aj identifikácii manipulácie s identifikačnými údajmi, čo má výrazný vplyv na stanovenie hodnoty vozidla.

STANOVENIE HODNOTY ZVYŠKOV VOZIDLA
K online vysielaniu sa pripojil aj manažér spoločnosti GLOBAL SERVICES TV- cartv.eu Pavol Slezák, ktorý nám predstavil možnosť spolupráce v oblasti ocenenia hodnoty poškodeného (havarovaného) vozidla. V znaleckej praxi sa ocenenie vraku vozidla dá použiť na stanovenie hodnoty zvyškov vozidla, pri výpočte výšky škody na vozidle.

USI
Online prednášky sa zúčastnil aj Tibor Kubjatko z USI Žilina. Teší nás, že ste využili príležitosť položiť otázky z praxe a získať tak odpoveď od kompetentného človeka.

TERMÍN ONLINE VYSIELANIA:
19.11.2020 o 18:00hod

AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K APLIKÁCIÁM:
V prípade, že budete mať záujem o využívanie predstavených aplikácií, poslali sme vám mail z ktorého sa dozviete, ako sa k nim môžete dostať. Zo spoločnosťou Cebia sa nám podarilo vyjednať aj zvýhodnenie cien pre všetkých znalcov, ale pre pre členov asociácie znalcov cestnej dopravy sú ceny ešte výhodnejšie. Záznam a prezentácia z prednášky budú v členskej sekcii na stránke www.znalci.sk od 30.11.2020.

Ďakujeme za vašu podporu a v prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom
Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *