Znalecká činnosť je od roku 2004 riadená prostredníctvom zákona 382/2004 Z.z. Tento zákon sa vykonával vyhláškou 490/2004 Z.z. ktorá bola platná do 31.07.2018 a bola nahradená vyhláškou 228/2018 Z.z. platnou od 01.08.2018.

Odporúčame všetkým znalcom si predmetnú vyhlášku 228/2018 Z.z. naštudovať. Pripravili sme stručný sumár zmien oproti pôvodnej vyhláške.

  • Táto vyhláška zrušila platnosť Vyhlášky 490/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento predpis bol platný do 31.07.2018 a nahradený vyhláškou 228/2018 Z.z.
  • Vyhláška upravuje a dopĺňa podmienky zápisu znalcov do zoznamu, uvádza zoznam znaleckých odborov a odvetví (príloha č.1), ich obsah (príloha č.2).
  • Vyhláška upravuje rozsah a spôsob špecializovaného vzdelávania (príloha č.4) a sústavné vzdelávanie podľa § 11 a §30 zákona.
  • V §19 sú uvedené podrobnosti o osnove, obsahu a vizuálu znaleckého posudku. Titulnú stranu upravuje podľa prílohy č.5 a osnova je uvedená v prílohe č.6. Je potrebné v znaleckých posudkoch/úkonoch upraviť Znaleckú doložku podľa tejto prílohy. Vzor upravenej Znaleckej doložky nájdete aj v členskej sekcii na stránke znalci.sk.

 

Pre otvorenie klikni na požadovanú prílohu:

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.4

Príloha č.5

Príloha č.6

 

Pre komplexný zoznam zákonov upravujúcich podmienky znaleckej činnosti klikni v členskej sekcii (len pre prihlásených) na menu ZÁKONY A PREDPISY (sekcia bude dostupná od 8.1.2019 a tí čo zaslali formulár GDPR  dostanú mailom prihlasovacie údaje do tejto sekcie).

AZCD, Ing. Vojtech Hóbor

 

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *