Autonómne autá sa stali často diskutovanou témou posledného obdobia. Niektorí majú jasný názor na budúcnosť autonómnych vozidiel, iní silne pochybujú, že autonómne vozidlá budú schopné raz rozhodovať ako človek. No tu si položme otázku, reaguje každý človek rovnako? V našej komunite znalcov v tom máme zrejme jasno, nakoľko sa s tým stretávame denne pri našej práci. Som toho názoru že tento proces už nie je možné zastaviť a preto nie je otázkou či budú alebo nebudú naše cesty brázdiť autonómne vozidlá ale kedy to bude…

V USA sa skupina vedcov zamyslela ako zladiť verejnú mienku a správanie sa umelej inteligencie. Pri reálnych dopravných nehodách, kde vodič vozidla zomrel nie je možné zistiť ako sa rozhodoval a či uprednostnil život a ochranu života iného účastníka pred svojím vlastným. Ak má aj dopravná nehoda „šťastný“ koniec, často si účastníci nepamätajú jej priebeh alebo si ho “ nechcú“ pamätať. napriek tomu že sa príchod autonómnych vozidiel často bagatelizuje, ide o seriózny problém. Spoločnosť ani legislatíva nie sú na túto situáciu pripravené. Berieme ako samozrejmosť potrestať vinníka nehody peňažným trestom alebo trestom odňatia slobody, ale čo spraviť s autonómnym vozidlom? Rozhodovanie autonómnych vozidiel je založené na základnom programovaní a systéme „machine learning“, teda tzv. učenia sa umelej inteligencie. Dôležité však je, ako tieto stroje naprogramujeme a tu práve prichádza ten najväčší problém a zodpovednosť. V Massachusetts prebehol takmer trojročný výskum ktorého sa zúčastnili respondenti z 233 krajín sveta, medzi nimi aj Slováci. Vedci s Massachusettského technologického inštitútu (MIT) vytvorili online dotazník kde bolo trinásť modelových situácií dopravnej nehody. V každej z týchto kolíznych situácií bolo účastníkom autonómne vozidlo (bez zásahu vodiča) a niekoľko animovaných postáv, pričom pri každej kolízii s vozidlom musela zomrieť niektorá z animovaných postáv. Respondenti boli vystavený rozhodnutiu, ktorá z týchto postáv má zomrieť. Jedno z trinástich zadaní znelo takto: „V autonómnom vozidle sedí dospelý muž s dvoma malými chlapcami. Dospelá žena a dve dievčatá v tom čase prechádzajú cez priechod pre chodcov na červenú. Kto má zomrieť?“ Vo výskume sa nezohľadňovali osobné vzťahy ale boli tam kritéria týkajúce sa veku prípadných obetí, ich zdravotného stavu, sociálneho postavenia a účastníkmi boli aj domáce zvieratá. Prihliadalo sa aj na dopravnú situácia a správanie sa potenciálnych obetí, či napríklad prechádzajú cez priechod pre chodcov, prechádzajú na zelenú alebo porušujú pravidlá cestnej premávky.

Vedci spracovali okolo 40 miliónov vyplnených odpovedí z dotazníkov z 233 krajín sveta vyplnené miliónmi respondentov v desiatich jazykoch a výsledky rozdelili podľa charakteristických rozhodnutí respondentov. Sumarizovali odpovede v prvom kroku podľa morálnych preferencií a následne v druhom kroku zohľadnili variácie preferencií respondentov v závislosti od demografie. V treťom kroku zohľadnili medzikulturálne etické rozdiely a vytvorili tri hlavné zoskupenia krajín. V štvrtom kroku preukázali, že tieto rozdiely korelujú s modernými inštitúciami spoločností a hlbokými kultúrnymi črtami. Je preto potrebná široká a otvorená diskusia ako tieto preferencie môžu prispieť k rozvoju globálnych a sociálne prijateľných zásad pre strojovú etiku.  Zistili, že nie všetci ľudia- animované postavy majú pre respondentov „rovnakú hodnotu“. Najvyššiu ochranu dostali deti, pričom úplne najviac opýtaných rozhodlo o záchrane dieťaťa v kočíku. Dôchodcovia sa dostali na chvost „rebríčka záchrany“ a zistilo sa že na rozhodovanie respondentov má vplyv aj profesia prípadnej obete. Responpdenti uprednostnili záchranu života lekára pred životmi manažérov a športovcov. Zistilo sa, že ľudia nemajú radi kriminálnikov a preto sa záchrana ich života dostala na predposledné miesto  tesne pred mačky, ktoré sú na poslednom mieste.  Podľa výsledkov respondenti radšej zrazili trestanca ako psa.

Podľa rozdelenia krajín do troch skupín (východ, západ, juh) sa Slovensko a Česko dostalo do južnej skupiny s Maďarskom, Francúzskom, Venezuelou a Mongolskom. V našej skupine sa ľudia najčastejšie „zmilovali“ nad ženami a animovanými postavami s dobrou fyzickou kondíciou. Alarmujúci je výsledok v otázke ochrane chodcov prechádzajúcich cez cestu na zelenú a podľa pravidiel cestnej premávky, vo väčšine prípadov nebol ich život uprednostnený pred životmi cestujúcich vo vozidle.

Vy by ste sa ako rozhodli v takejto situácii?

 

Win a Android:
Kliknite SEM alebo na obrázok dole.

IOS:
Kliknite SEM alebo na obrázok dole.

AZCD, Ing. Vojtech Hóbor

 

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *