Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám aby sme vás informovali nových povinnostiach, ktoré ako znalci  Dopravy cestnej máme od 20.05.2018.

 

Zo zákona č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 14.03.2018 vyplývajú nové povinnosti pre znalcov z Dopravy cestnej. Podľa §48 ods. 3. písm. n) máme povinnosť  prostredníctvom elektronického formulára nahlasovať stav odometra na každom vozidle, na ktorom sme vykonali obhliadku. Zo znenia zákona nie je zrejmé či ide len o vozidlá ktoré sa obhliadajú za účelom posúdenia technického stavu, stanovenia všeobecnej hodnoty alebo aj vozidlá pri dopravnej nehode.

 

Znenie zákona:

§48

(3) Do registra podľa odseku 1 súpovinné bezodplatne zasielať informácie o cestných

motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike v rozsahu údajov

ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods.3 písm.i), a ktakýmito údajmi disponuje,

n) znalci údaje z odometrov cestných motorových vozidiel na ktorých vykonali ohliadky a tieto údaje zaznamenali, a to priamo.

Registrovať sa do systému na evidenciu stavu odometra je možné na na tomto linku:   https://www.rpzv.sk/Prispievatelia 

Na stránke je potrebné vyplniť elektronický formulár s povinnými údajmi (označené hviezdičkou), ktorý ale nie je prispôsobený pre potreby každého typu oprávnenej osoby. Viacerí z nás sa kontaktovali s prevádzkovateľom daného portálu a prikladám súhrn zistených informácií pre znalcov:

  • do políčka NÁZOV vyplnte svoje meno a priezvisko
  • do políčka IČO vyplnte registračné číslo znalca
  • do políčka DIČ vyplnte Vaše DIČ
  • v poli TYP POVINNEJ OSOBY vplnte ZNALEC
  • v poli SPOSOB ZASIELANIA ZÁZNAMOV VOZIDLA DO RPZV vyplnte WEBOVÁ APLIKÁCIA/priame zasielanie údajov (cez počítač) a pokiaľ to chcete zadávať cez mobil tak aj MOBILNÁ APLIKÁCIA.

Pole DOPLŇUJÚCE ÚDAJE nevypĺňate a ako samostatný znalec nezadávate ani do ďalšieho poľa oprávnených zamestnancov. Následne zakliknite políčko NIE SOM ROBOT stlačte ODOSLAŤ FORMULÁR.  Po vyplnení a odoslaní formulára dostanete potvrdenie o úspešnom zaslaní formulára a do mailu Vám príde dokument INTEGRAČNÝ FORMULÁR a VŠEOBECNÉ PODMIENKY. Dokument INTEGRAČNÝ FORMULÁR je potrebné vytlačiť a zaslať poštou na adresu:

IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica

Po obdržaní podpísanej dokumentácie a jej následnej akceptácii Vám odošlú na email údaje pre prístup do RPZV.

 

Ing. Vojtech Hóbor

predstavenstvo AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *