Vážené kolegyne, kolegovia,

rád by som vás v mene Asociácie znalcov dopravy cestnej (ďalej AZDC) pozval na CRASH DAY 2017 usporiadaný v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva v Brne, EVU- národná skupina ČR a RC Group s.r.o.

Jedná sa o realizáciu nárazových skúšok automobilov, pričom spoločnosť Škoda Auto a.s. pre tento rok prislúbila tri nové vozidlá Škoda.
V piatok 13.10.2017 bude na programe rozbor poškodení vozidiel pri malých rýchlostiach, metodika a ukážka vyšetrovacieho pokusu a spoločenský večer. V sobotu 14.10.2017 bude vykonaných päť crash testov- Škoda Rapid a Škoda Felicia, Škoda Superb a Fiat Marea, Ford Focus a Fiat Marea, Ford Escort s Hondou Civic a Škodou Superb. Súčasťou sobotňajšieho programu bude aj prednáška a prezentácia výsledkov CRASH DAY 2016, prednáška o možnosti vyhodnocovania dopravných nehôd simulačnými nástrojmi, prednáška o zrakovom vnímaní a ukážky meracej techniky.
Termín konania: 13. a 14.10.2017
Miesto konania: Areál spoločnosti Kovosteel Recycling s.r.o., Brněnská 1372, Staré Mesto pri Uherskom Hradišti
Cena vstupného (vrátane doprovodného programu a občertvenia):
1. Pri účasti na akcii v piatok aj v sobotu je bežná cena 1.500CZK (58€) a pre členov EVU CZ ako aj členov AZDC SR je dohodnutá zvýhodnená cena 750CZK (29€).
2. Pokiaľ sa zúčastníte len v sobotu, bežná cena je 1.000CZK (39€) a pre členov EVU CZ ako aj členov AZDC SR je dohodnutá zvýhodnená cena 500CZK (19,5€).
Termín na prihlásenie a úhradu vstupného:
Nakoľko sa platba bude uhrádzať do zahraničnej banky v CR s ÚSI Brno sme sa dohodli že všetci záujemcovia sa musia prihlásiť najneskôr do 9.10.2017 a v daný deň aj vykonať úhradu vstupného. Prosíme vás o rešpektovanie a dodržanie tejto podmienky. Číslo účtu ako aj variabilný symbol na platbu obdržíte do emailu po prihlásení sa na CRASH DAY a rovnako bude zobrazený aj na stránke po odoslaní prihlášky.
Rokujeme aj o možnosti platby v hotovosti na mieste konania, kde by sa platilo v CZK, ale túto alternatívu prosím využite len vo výnimočných prípadoch. Pokiaľ by ste aj mali v úmysle platiť v hotovosti za vstupné, registrovať sa treba cez formulár v každom prípade do 9.10.2017.
Spôsob prihlásenia sa na CRASH DAY:
Z administratívnych dôvodov je možné prihlásiť sa na CRASH DAY prostredníctvom dotazníka na stránke: http://crashday.cz/cz/prihlaska_k_ucasti.php
kde si vyplníte kontaktné a fakturačné údaje, ktoré dni sa akcie zúčastníte (piatok+sobota alebo len sobota). Pokiaľ ste členom AZCD SR v prihláške odkliknite že ste členom AZCD SR, aby ste dostali zvýhodnenú cenu. V prípade že ešte nie ste členom AZCD, radi Vás v našich radoch privítame a máte možnosť sa stať členom asociácie úhradou členského na rok 2017 vo výške 80€. Vami zaplatené členské bude slúžiť na vyplatenie dotácie 29€ resp. 19,5€ organizátorovi a rovnako budete mať zvýhodnené vložné aj na pripravovanú jesennú konferenciu AZCD. Okrem finančných výhod má členstvo v asociácii výhody aj nefinančné, napr. prístup k informáciám, výsledkom crash testov z Crash Day v CZ, databázam a iným podkladom pre znaleckú činnosť, ktoré momentálne pripravujeme.
Výška členského príspevku do AZCD na rok 2017 je pre znalcov:  80€.
Platbu prosím poukážte na číslo účtu AZCD: SK78 0200 0000 0000 6963 8432
Variabilný symbol: evidenčné číslo znalca
Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko/ názov  kolektívneho člena
Program CRASH DAY 2017:
Program nájdete na stránke: http://crashday.cz/docs/CrashDay2017.pdf
Info ku CRASH DAY:
Podrobné informácie o CRASH DAY, programe a mieste konania nájdete na stránke:
http://crashday.cz/cz/o_akci.php
Ubytovanie:
Ubytovanie nie je obsiahnuté v poplatku za vstup na CRAH DAY. Každý účastník si rieši ubytovanie individuálne podľa svojich potrieb. Ubytovať sa môžete priamo v Starom Meste alebo v blízkom okolí, napr. Uherskom Hradišti.
Veríme že táto akcia bude prínosom pre vašu znaleckú prax a stretneme sa na nej v čo najväčšom počte. V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať mailom na: znalci@znalci.sk, prípadne na mobile: 0905607240.
Ostávam s pozdravom
Ing. Vojtech Hóbor

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *