Zadokumentovanie stôp na mieste dopravnej nehody je základným vstupným parametrom na analýzu priebehu dopravnej nehody znalcami. Nepresnosť vstupných údajov pri analýze zvyšuje interval tolerancii výpočtu, prípadne znemožní vykonať exaktnú analýzu. V zahraničí sa postupne zavádzajú pre účely zadokumentovania miesta dopravnej nehody moderné technológie. Laserový 3D skener sa už využíva v USA, Švajčiarsku  a Veľkej Británii. Zahraničné policajné zložky často používajú aj kombináciu viacerých metód ako sú geodetické totálne stanice, fotogrammetriu  a drony.

Polícia u našich susedov v Českej republike od začiatku roka 2019 začína zavádzať novú presnú metódu dokumentovania miesta dopravných nehôd. Pri rozhodovaní o konkrétnej metóde bolo potrebné zohľadniť aj náklady na nákup zariadenia, softvérov ale samozrejme aj čas potrebný na zadokumentovanie miesta dopravnej nehody, čas potrebný na spracovanie dát a nie v poslednom rade aj náklady na archiváciu nameraných dát. Plošnému použitiu dronov na zadokumentovanie miesta dopravnej nehody aj v ČR aj štátnemu orgánu Polície bráni platná legislatíva. V prípade závažných dopravných nehôd s vysokými škodami, s pochybnosťami o miere zavinenia dopravnej nehody, pri ťažkých zraneniach,  prípadne smrti niektorého z účastníkov dopravnej nehody polícia ČR začína používať geodetické totálne stanice. Efektivita použitia a následného spracovania dát bola testovaná a jednoznačne sa preukázalo výrazné zvýšenie presnosti zadokumentovania stôp ako aj časová úspora pri dokumentácii rozsiahlych miest dopravnej nehody.

Prvé totálne stanice polícia ČR zaviedla už v roku 2016, ale zrejme ako pri každej novinke, aj tu bolo potrebné doladiť kompatibilitu nameraných dát a programu na spracovanie plánikov. V spolupráci s ÚSI VUT Brno a ÚSI ČVUT Praha bol vyvinutý program na spracovanie nameraných dát. Tento program umožňuje aj čiastočnú automatizáciu pri tvorbe popisu stôp v protokole. Veľkou výhodou tejto metódy je okrem presnosti a rýchlosti spracovania aj fakt, že za základný bod merania (ZBM) nie je potrebné hľadať pevný a nemenný bod (napr. stĺp, strom, roh budovy, kilometrovník..) ale ZBM je miesto ukotvenia totálnej stanice , ktoré je zamerané voči trom pevným pomocným bodom. Takýto ZBM umožňuje opakované zameranie ako aj ukotvenie totálnej stanice na rovnaké miesto.

Skúsenosti získané políciou, ÚSI Brno a ÚSI ČVUT Praha ukazujú na jednoznačný posuv v kvalite zadokumentovania miesta dopravnej nehody ako aj možností znalca spracovať analýzu dopravnej nehody. Pri rozsiahlom mieste dopravnej nehody bola tolerancia nameraných hodnôt kolečkom aj niekoľko metrov, pričom výsledky namerané totálnou stanicou vykazovali tolerancie len rádovo v centimetroch. Na základe tejto spolupráce polície s ústavmi a znalcami bude spracovaná jednotná metodika pre políciu. Veríme, že sa tieto pokrokové metódy čoskoro objavia aj u Polície SR a prinesie to zefektívnenia aj práce nás znalcov.

Príklad plánika zamerania závažnej dopravnej nehody s dvoma smrteľnými a dvoma ťažkými zraneniami, kde bolo rozsiahle miesto dopravnej nehody a jedno z vozidiel skončilo cca 30m v poli:

 

 

Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *