Vážené kolegyne a kolegovia,

rád by som vás informoval o konaní  kongerencie ExFoS 2019 pre znalcov z odboru Doprava cestná, ktorá sa bude konať dňa 24.-25.01.2019 v Brne pod záštitou Ministra spravodlivosti Českej republiky JUDr. Jána Kněžíka, Ph.D. a rektora Vysokého učení technického v Brne, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr. h.c.

Konferencia ExFoS (Expert Forensic Science) je medzinárodná  konferencia zameraná na znaleckú a expertnú činnosť. Od roku 1992 je organizovaná ÚSI VUT v Brne a  v súčasnosti v spolupráci s Asociáciou znalcov Českej republiky (AZO) a Európskou spoločnosťou pre výskum a analýzu nehôd (EVU) – Národná skupina ČR.

Na konferencii budú prvý deň prednášky o návrhu nového zákona o znalcoch a zákona o oceňovaní majetku (ČR), judikatúre, spolupráce sudcov a znalcov a ich pohľade na dopravnú nehodu, o problematike zisťovania príčin požiarov osobných vozidiel, chybách znaleckých posudkov v oblasti poistných podvodov, o rizikách zranenia hlavy pri dopravnej nehode voľne uloženými vecami vo vozidle. Druhý deň sú pripravené prednášky o nehode trolejbusu, nehodových dátach z vozidiel, dokumentácie miesta dopravnej nehody políciou, o elektrických kolobežkách, metodike výpočtu EES pri podbehnutí vozidla pod náves, vzájomnej súvislosti rýchlosti jazdy a dania prednosti v jazde, použití valcového dynamometra pri hodnotení stavu vozidiel, oceňovanie vozidiel, vplyvu nechváleného ochranného rámu vozidla na zranenia motocyklistu pri nehode, analýze jazdných skúšok vozidiel Škoda na mokrej vozovke, info z Crash Day 2018 a reťazových nárazoch vozidiel. Podrobný program sekcie cestnej dopravy si môžete pozrieť  TU.

Pokiaľ vás program tejto konferencie zaujal, je potrebné vyplniť prihlášku na stránke exfos.cz. Aby ste mohli prihlášku vyplniť je potrebné sa na tejto stránke najprv zaregistrovať. Registrácia je bezplatná a po registrácii môžete vyplniť prihlášku. Cena konferencie sa pravdepodobne po 14.1.2019 bude zvyšovať, preto v prípade záujmu o účasť neodkladajte zaslanie prihlášky. Momentálne je cena konferencie pre Slovenských znalcov 2.800,-CZK. Pokiaľ ste členom Asociácie znalcov cestnej dopravy (AZCD) SR, cena je 2.200,-CZK. V prihláške nezabudnite označiť  že ste znalcom zo Slovenska (riadok Země) a pre zľavnenú cenu zakliknite políčko v riadku „Jsem členem AZO nebo EVU“. Cena za konferenciu zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie počas konferencie, účasť na spoločenskom večeri a zborník príspevkov. Údaje k platbe obdržíte po odoslaní prihlášky.

Členské do AZCD bolo Valným zhromaždením asociácie schválené na rok 2019 vo výške 40Euro. Členské sa platí bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v VUB banke: SK78 0200 0000 0000 6963 8432 a variabilný symbol je číslo znalca. Do poznámky prosím napíšte: Členské za rok 2019.

AZCD, Ing. Vojtech Hóbor

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *