Elektromobilita sa pomaly ale iste stáva súčasťou aj našej dopravnej siete na Slovensku. Stále častejšie sa objavujú vozidlá s hybridným pohonom alebo čisto elektrické verzie vozidiel rôznych výrobcov a elektromobily už nie sú výnimočným javom na našich cestách.

S elektromobilitou sú však zo znaleckého pohľadu spojené aj špecifiká a rozdiely voči vozidlám so vznetovým alebo zážihovým motorom. Tieto špecifiká sa prejavujú rôznou údržbou, iným technickým opotrebením vozidla ako špecifikami spojenými s vysokokapacitnými akumulátormi týchto vozidiel. Medzi bežné otázky spojené s elektromobilmi patria otázky ohľadom životnosti akumulátorov, spôsobu opráv poškodených vozidiel a samozrejme vplyvu životnosti akumulátora na všeobecnú hodnotu vozidla. Pri dopravných nehodách je však najväčším rizikom elektromobilov riziko požiaru vozidla.

Požiar elektromobilu sa výrazne líši od požiaru bežného vozidla so spaľovacím motorom a to hlavne v možnostiach uhasenia takéhoto požiaru. Pri vozidlách so spaľovacím motorom sa tepelná energia požiaru šíri na povrchu a uhasenie vozidla je možné vizuálne skontrolovať. Pri elektromobiloch pri požiari akumulátora je situácia odlišná. Tepelná energia sa šíri vo vnútri batérie a tepelným únikom sa postupne „zapaľujú“ susedné články batérie. Tento chemický proces nie je možné prerušiť jednorazovým obliatím vodou, ale je nutné intenzívne chladenie tisíckami litrov vody. Rizikom je, že voľným. Okom nevidíme čo sa odohráva v batérii a či je požiar skutočne uhasený. Riziko (opätovného) požiaru sa môže objaviť aj počas odťahu alebo pri skladovaní poškodeného elektromobilu. Pri hasení elektromobilov sa často používa aj vodný kúpeľ, do ktorého sa vozidlo ponorí a tak sa akumulátor schladí. Alternatívne sa začína používať na uhasenie elektromobilov (aj bežných vozidiel) špeciálna plachta s nehorľavou vrstvou kremíku, ktorou sa horiace vozidlo prikryje a tak sa zabráni prístupu kyslíku, ktorý je základnou podmienkou horenia.

Znalci z odboru cestnej dopravy sa často v spolupráci so znalcami z iných odborov vyjadrujú aj k otázkam vplyvu opravy vozidla alebo dopravnej nehody na vznik požiaru vozidla. Nakoľko je v danej oblasti ešte pomerne málo dostupnej literatúry, prinášame Vám rešerš aktuálnych technických poznatkov a súvisiacich zákonov vo forme dvoch bakalárskych a jednej diplomovej práce. Autormi týchto prác sú Bc.Margaréta Blanárová a Bc.Partik Matúš zo Žilinskej univerzity a Bc.Adam Áč z Technickej univerzity vo Zvolene.

Veríme, že budú pre vás tieto práce zaujímavé a v rámci celoživotného vzdelávania si aj vďaka týmto prácam rozšírite svoje poznatky. Autori prác súhlasili s ich zverejnením na našej stránke, takže sa na ne môžete odvolávať aj vo vašich znaleckých posudkoch.

Bakalárske a diplomovú prácu si môžete stiahnuť kliknutím na názvy prác:

ELEKTROMOBILITA VO VŤAHU K PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NA SLOVENSKU, BC. Margaréta Blanárová- Bakalárska práca

ZISŤOVANIE PRÍČINY VZNIKU POŽIAROV ELEKTROMOBILOV, Bc. Adam ÁČ- Bakalárska práca

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB- ELEKTROMOBILY, Bc.Patrik Matúš- Diplomová práca

 

Ing.Marek Vereb, Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

Zdroj fotografie: elektrickevozy.cz, Autorevue.cz

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *