Koncom roka 2016 nové predstavenstvo asociáce prevzalo kompletnú agendu asociácie. V roku 2017 prebehlo niekoľko stretnutí členov predstavenstva, kde sa prerokovali ciele a úlohy na rok 2017. Prestavenstvo asociácie sa dohodlo na nasledovných krokoch a úlohách:

1. Zabezpečiť funkciu a budovanie postavenia AZCD voči USI a ministerstvám.
2. Zefektívniť komunikačný kanál medzi znalcami a AZCD
3. Vytvorenie novej webstránky a doplnenie nových sekcií
4. Pripraviť návrh činností, ktoré podporia znaleckú činnosť a kvalitu načej práce
5. Organizácia Workshopu
O jednotlivých činnostiach a stave plnenia úloh predstavenstva Vás budeme priebežne informovať. Uvítame každú aktivitu aj zo strany členov/nečlenov a každý návrh na zlepšenie činnosti AZCD radi prediskutujeme.
Vaše podnety zasielajte na mail: znalci@znalci.sk

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *