Ustav súdneho inžinierstva v Žiline dňa 22.04.2017 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE“. Miesto konania je Žilinská univerzita v Žiline, Veľký diel, aula DATALAN (BG2A1). 

Odborným garantom konferencie a predsedom vedeckého výboru je prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Témy konferencie:
1. Aktuálne informácie o znaleckej činnosti
2. Analýza dopravných nehôd
3. Ohodnocovanie vozidiel
4. Problematika poistných podvodov
5. Technický stav vozidiel
Po odsúhlasení predstavenstva asociácie sme sa dohodli, že členovia AZCD budú mať zvýhodnený účastnícky poplatok pokiaľ majú záujem zúčastniť sa tejto konferencie. Výška podpory AZCD bude   20€  pre každého člena asociácie, ktorý sa zúčastní konferencie.
Nakoľko túto konferenciu organizuje USI (iný právny subjekt) podpora 20€ zo strany AZCD bude realizovaná prostredníctvom zľavy z účastníckeho poplatku na jesennej konferencii organizovanej AZCD.
priklad: Ak sa znalec, člen AZCD zúčastní konferencie organizovanej USI dňa 22.04.2017 zaplatí USI účastnícky poplatok. Ak sa  zúčastní aj jesennej konferencie organizovanej AZCD (predbežne koncom roka 2017, o presnom termíne vás budeme ešte informovať), jeho účastnícky poplatok na našej konferencii bude znížený o 20€ oproti bežnej cene.
AZCD pripravuje nové aktivity na podporu znaleckej činnosti pre svojich členov. O pripravovaných zmenách vás budeme informovať priebežne prostredníctvom našej stránky www.znalci.sk ako aj emailom. Rád by som požiadal  tých členov AZCD, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na rok 2017, aby tak urobili do 14.4.2017. V prípade že ešte nie ste členom našej asociácie, neváhajte ma kontaktovať mailom na znalci@znalci.sk alebo na telefónnom čísle 0905 607240 aby som vám predstavil výhody členstva v našej asociácii. Verím, že len spoločne sa nám podarí obhájiť dobré meno našej asociácie, ktoré sa budovalo v minulosti.
Ing. Vojtech Hobor, predseda AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *