Hodnota a škoda

Stanovenie hodnoty vozidiel, škody na vozidlách,…   V stručných definíciách sa schválne vyvarujem nezrozumiteľným odborným pojmom a použijem pojmy zrozumiteľné pre verejnosť: ... Čítajte ďalej

Dopravné nehody a zaujímavosti

Dopravné nehody a poisťovne !!!   S účinnosťou od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. ... Čítajte ďalej