Jarný workshop AZCD 2017

Členovia predstavenstva AZCD sa dohodli na úzkej spolupráci s USI a prof. Ing. Gustávom Kasanickým, CSc. Nakoľko USI v termíne 22.04.2017 organizuje konferenciu FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE, dohodli sme sa že AZCD nebude organizovať jarný workshop. Termín obvyklého workshopu AZCD býval na začiatku apríla a tak by došlo k zbytočnému odčerpaniu pozornosti znalcov a zníženia účasti na oboch akciách. Významným faktorom pre toto rozhodnutie bola aj účasť mnohých prednášajúcich na oboch akciách. ... Čítajte ďalej

Dokumenty

Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenská republika IČO: 17066212 DIČ: 2020699835 STANOVY ČASŤ I. Základné ustanovenie ... Čítajte ďalej

Crash testy

Význam crash testov : – preverenie vlastností vozidla vo vzťahu k bezpečnosti posádky vozidla a chodcov – zistenie ďalších merateľných parametrov rázu použiteľných pre analýzu dopravných nehôd ... Čítajte ďalej

Hodnota a škoda

Stanovenie hodnoty vozidiel, škody na vozidlách,…   V stručných definíciách sa schválne vyvarujem nezrozumiteľným odborným pojmom a použijem pojmy zrozumiteľné pre verejnosť: ... Čítajte ďalej

Dopravné nehody a zaujímavosti

Dopravné nehody a poisťovne !!!   S účinnosťou od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. ... Čítajte ďalej